Tłumaczenia

Podane ceny są cenami netto na fakturze VAT za 1000 znaków za spacjami.

  • polski -> angielski – od 15,00 zł/1000 znaków
  • angielski -> polski – od 15,00 zł/1000 znaków